10.1. Romantismus v české literatuře

Z Studijní materiály
Verze z 7. 11. 2018, 08:02, kterou vytvořil Dominik Urban (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Český romantismus

Umělecká koncepce

1. Josef Kajetán Tyl

 • požadavek národní literatury

2. Karel Hynek Mácha

 • revoluční individualistický romantismus
 • nebyl podporován, byl málo oblíbený
 • doceněný byl až později
Karel Sabina
 • pomáhal obhajovat tvorbu Máchy

Spisovatelé

Karel Hynek Mácha

 • 1810 - 1836
 • psal nejprve německy
 • velmi rychle přešel do českého jazyka
 • byl průkopníkem romantismu v Čechách
 • zabývá se otázkami o smyslu života a smrti, vznik světa, vesmíru
 • často se v dílech objevují protiklady (krása - ošklivost, život - smrt)
 • motiv člověka a země - spojení motivů, člověk ze země vychází a pak se do ní zase vrací - země je kolébkou i hrobem
 • člověk v koloběhu mezi kolébkou a hrobem zažívá pocity - láska, pocity, zklamání
 • rozdíly mezi iluzí a skutečností
 • ve své době velmi neoblíbený
 • teď velmi oblíbený
Máj
 • nejznámější dílo českého romantismu
 • lyricko-epická skladba
 • skládá se z věnování, 4 zpěvů a dvou meziher
 • příběh Viléma a Jarmily
 • je zde velmi často zobrazována příroda, roční období
 • kontrasty světla a tmy
 • Vilém zabije milence Jarmily, následně zjistí, že to byl jeho otec
 • hluboká noc, doprovázena tichem
 • mezihra - půlnoční popraviště a půlnoční příroda
 • jak se příroda připravuje ne přijetí oběti
 • 3. zpěv - cesta na popraviště a popravu
 • krásná scenérie přírody, krása země
 • poslední pozdravy Viléma k zemi, uvědomuje si, že na něho čeká příroda
Kat
Cikáni
 • příběh hodně podobný máji
Obrazy ze života mého
 • soubor povídek
 • dokončené pouze 2
 • jedna z nich: Večer na Bezdězu - cestopisná povídka
 • druhá: Márinka - romantická povídka
Pouť krkonošská
 • cestopisný charakter
 • básnická próza, kde je hlavním hrdinou poutník
 • člověk, který cestuje, vydává se na vrchol Sněžky, kde nachází klášter ve kterém přebývají mniši
 • jednou za rok ožívají mrtví mniši
 • zamyšlení nad problematikou posmrtného života

Karel Jaromír Erben

 • 1811 - 1870
 • představitel romantické literatury orientované národně
 • narodil se v Podkrkonoší v Miletíně
 • studoval gymnázium v Hradci Králové
 • pracoval jako sekretář v Praze, pracoval i jako novinář
 • jeho díla souvisí s vlastenectvím
 • věnoval se sbírání lidové slovesnosti - sbíral lidové básně, pohádky, říkadla
 • vztah člověka ke společnosti a vztah člověka k přírodě
 • námětem byl člověk porušující lidské vztahy a potrestání, nebo pokání
Písně národní v Čechách
Prostonárodní české písně a říkadla
Kytice
 • původní název je Kytice z pověstí národních
 • balady, pohádky, báje o nadpřirozených bytostech, legenda, pohádka, balada
 • skládá se ze 13-ti částí (původně 11 částí)
 • prostředí - vesnice, les, rybník, apod.
 • námětem je smrt, nešťastná láska
 • protiklady - smrt a šťastný konec
 • rozmanitý charakter
 • vzpoura proti nadosobnímu řádu