11. Realismus a naturalismus ve světové literatuře: Porovnání verzí

Z Studijní materiály
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 293: Řádek 293:
 
* jakou roli hraje prostředí ve kterém žijí  
 
* jakou roli hraje prostředí ve kterém žijí  
 
* zobrazuje různé postavy z těchto rodů, které jsou postaveny v různých společenských vrstvách
 
* zobrazuje různé postavy z těchto rodů, které jsou postaveny v různých společenských vrstvách
 +
 +
=== Guy de Maupassant ===
 +
* jeho naturalismus je formou spíše živelného naturalismu
 +
* psychologická díla
 +
* některá díla by se dala zařadit do hrůzostrašné literatury - Ruka z kůže staženého ¨
 +
* erotické povídky - Yvette
 +
 +
==== Miláček ====
 +
 +
==== Silná jako smrt ====
 +
* typ milostného románu
 +
* Maupa popisuje lásku starého malíře k dceři své milenky
 +
* láska starého malíře je silná jako smrt
 +
* později volí raději smrt, než aby se dopustil něčeho, čeho by neměl
 +
 +
=== Henry Becque ===
 +
* 1837-1899
 +
* představitel realistického dramatu
 +
* často zařazovaný do naturalismu
 +
* zobrazuje svět krutý a nelítostný
 +
 +
==== Krkavci ====
 +
* zobrazování společnosti, kde je vše určované penězi
 +
* rodina náhle zemřelého průmyslníka
 +
* jeho společník okrade a zničí všechny pozůstalé
 +
* vezme si dceru průmyslníka - ona alespoň z části ochrání svoji rodinu
 +
 +
==== Pařížanka ====
 +
* zobrazení milostného dramatu
 +
* tři hlavní role: manžel, manželka a milenec
 +
* místo toho aby manžel žárlil na svojí ženu, tak milenec žárlí na jeho ženu, protože žena má ještě jiného milence
 +
* manžel je v klidu, protože si buduje kariéru
 +
* dílo je zobrazením dřívějšího měšťanství
 +
 +
=== George Moore ===
 +
* 1852-1933
 +
* seznámil se s dílem Emila Zoly
 +
* zobrazuje lidské vášně a krutosti
 +
* díla se odehrávají v Anglickém průmyslovém městě Hanley - v té době považované za nejošklivější město
 +
* pro Moora to bylo inspirací
 +
 +
==== Komediantova žena ====
 +
* žena utíká manželovi
 +
* odchází, protože jí manžel nedává žádný prostor
 +
* touží vyniknout, to se jí chvíli podaří - krátkodobý úspěch na jevišti
 +
* později propadne alkoholu a propije se k smrti

Verze z 5. 12. 2018, 09:20

Realismus ve světové literatuře

Charakteristika realismu

 • realismus je umělecký směr, který si zakládá na skutečném a reálném zobrazení
 • realis - skutečný
 • pravdivé zobrazení světa (nejde o vymýšlení)
 • objevil se v polovině 19. století
 • na začátku odpůrci realismu - autoři píšící touto metodou zobrazují všední banální skutečnost (nezajímavé a nečtivé)
 • využívají metodu typizace - autor si vybral typ člověka a na něm charakterizoval celou skupinu
 • hrdinovy vlastnosti se postupem času vyvíjí, v průběhu románu se zdokonaluje a přizpůsobuje se společnosti
 • psáno většinou v er formě, autor se děje neúčastní, není součástí děje, snaží se být objektivní
 • forma kritického realismu - nejde jen o zobrazení reality, ale je tu snaha kriticky zhodnotit společnost
 • hrdinové se pohybují ve svém vlastním prostředí
 • jazyková oblast - hovorová řeč, nářečí, archaismy

Francouzský realismus

Honoré de Balzac

 • studoval právo
 • ze začátku byl romantik
 • založil si nakladatelství, které se později dostalo do dluhů
 • později se svojí tvorbou snažil zaplatit dluhy
 • přepracovaností zemřel
Šuani
 • velká francouzská revoluce
 • snažil se vykreslit společenské vrstvy a lidi v nich
 • obrovský románový cyklus lidská komedie
Otec Goriot
 • otec veškerý svůj majetek rozdal svým dcerám a očekával že se o něho dcery postarají
 • dcery ho nakonec opustí
 • původcem problému je on sám, protože svým dcerám dával vše co chtěli
Ztracené iluze
 • román pojednávající o nadějném básníkovi Lucienovi
 • stane se z něho novinář
 • postupně se z něho stane bezcharakterní novinář, který jde jenom za slávou a penězi
 • je schopný ubližovat lidem
Lesk a bída kurtizán
 • téma vysoké a nízké společnosti
 • boháči utrácí své peníze za prostitutky
Plukovník Chabert
 • příběh plukovníka, který je ve válce těžce raněn
 • ostatní si myslí že je mrtev, tak ho pohřbí
 • on se z hrobu dostane a pak mu nikdo nevěří že je to on, protože si všichni myslí že je mrtev
 • zapře ho i jeho žena
Evženie Graudetová
 • příběh lichváře se jménem Graudet
 • jde mu jen o peníze a majetek a podřizuje tomu celý svůj život
 • pozemky, za koho provdá svoji dceru, co bude nejvýhodnější
 • celý život se točí jen okolo majetku a peněz
 • podobné jako Lakomec

Gustav Flaubert

 • 1821-1880
 • autor francouzského realismu
 • říkalo se mu mistr zobrazování vášní a vztahů mezi lidmi
 • zobrazování nešťastných lásek
 • jeho hrdinkami jsou hlavně ženy
 • jeho romány jsou složitější, propracovanější, spletité epizody
Paní Bovaryová
 • poblázní ji romány o láskách a vášních
 • pokusí se o něco, ale nakonec vše končí tragicky
 • bovarismus - útěk od skutečnosti k iluzím
 • ona se zadluží, její muž o tom neví - když se to má provalit tak se ona zabije
Salambo
 • historický román
 • starověké Kartágo
Vitová výchova
 • o ztrátě iluzí mužského hrdiny
 • romantik Moreav - chce se stát spisovatelem, skladatelem, malířem, vědcem, politikem, ale nemá vytrvalost
 • láska k paní Arnouxové - končí začarováním
 • Deslauriers - myslí na svůj prospěch
 • rozpor mezi plány a skutečností, vede ke ztroskotání

Anglický realismus

Charles Dickens

 • vynikal velkou představivostí
 • neměl hezké dětství - zadlužená rodina - dostala se do vězení pro dlužníky
 • on sehnal práci a díky tomu se dostali ven
 • náměty na jeho knihy
 • poznal dno společnosti
Oliver Twist
 • román
 • příběh sirotka pohybujícího se na dně společnosti
 • život očima dítěte
 • chvíle radosti i starosti
 • příběh drobného zlodějíčka, chvíli má peníze, chvíli je skoro ve vězení
 • díla končí happyendem
 • zachráněn bohatým měšťanem, který ho vychová
 • přináší do realismu humor, který přechází v ironii, nebo satiru
 • psal vážná díla v duchu zásad realismu
 • dokonalé vykreslování prostředí
 • závěry děl jsou nepravděpodobné - happyend - z reality uteče do fikce
 • jeho realismus se někdy označuje jako romantizující realismus
David Copperfield
 • velmi známé dílo
 • zobrazení života a dobrodružství chlapce
 • prochází rodinami, které se o něho starají
 • vystuduje práva, ožení se
 • stane se z něho úspěšný spisovatel
 • následně mu umírá žena
 • zobrazení života chlapce až do dospělosti
 • je psané v ich formě
 • autobiografické prvky
 • zajímavé dějové zápletky
 • radosti, strasti a hrůzy
 • nakonec David prožívá štěstí života
Ponurý dům
 • román
 • kritika tehdejšího anglického soudního systému
Malá Dorritka
 • podobné Oliveru Twistovi, nebo Davidu Cooperfieldovi
 • dědický spor - dostane dívku do vězení pro dlužníky
Kronika Pickwickova klubu
 • je dílo úplně jiné než ostatní
 • dílo pojednává o humorných příhodách, které zažívají členové klubu
 • baví se na různých akcích
 • příběh vytváří idylický obraz staré Anglie
 • jsou to dobří lidé - jediná slabost je, že si myslí, že jsou sami významní a důležití
 • žádná hluboká psychologie postav, jde o příběhy, ne o postavy

William Makepeace Thackeray

 • 1811 - 1863
 • pohyboval se ve střední vrstvě anglické společnosti
 • neměl to jednoduché - zemřel mu otec, matka se znovu provdala, vychovával ho otčím
 • byl kritickým realistou - humorný realismus
 • nebyl tak emotivní
 • proslavil se knihou: Kniha o snobech
 • žil ve stínu Charlese Dickense
 • psal pravý, skutečný realismus
Kniha o snobech
 • přináší pojem snob
 • kritizuje některé anglické vrstvy
 • vytváří typy snobů - univerzitní, literární, vojenští, lordi - snobové
 • vytváří paralelu mezi lordy a lotry
Trh (jarmark) marnosti
 • společenskokritický román
 • zobrazuje osudy dvou žen a jejich nešťastných lásek
Newcomové
 • rodinná kronika
 • boření představ o idylickém a počestném životě anglických boháčů

Ruský realismus

Ivan Sergejevič Turgeněv

 • 1818 - 1883
 • typické bylo zobrazovat Ruský venkov
 • jeho romány jsou zobrazením krásy, jiné jsou psychologické
 • některé se zabývají ruskou inteligencí
Lovcovy zápisky
 • soubor povídek o přírodě, venkově středního Ruska
 • lovecké toulky, lovec je vypravěčem
 • velmi kritické dílo, ruský nevolnický systém
Rudin
 • 2 typy člověka
  • hamletovský typ - je velmi vzdělaný, má řadu nápadů, ale je to skeptik, takže nedokáže nic
  • don-kychotský typ - jsou to lidé zbyteční snaží se o uskupení nápadů, ale nedaří se jim to

Ivan Gončarov

Oblomov
 • představa typu marného člověka, nemá žádnou vůli, nechce se mu na ničem podílet
 • člověk pasivně čeká na to, co se stane, má řadu snů, ale nic z toho neuskuteční

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • patří k největším postavám světové literatury
 • studoval práva, vojenské služby na Kavkaze - účastnil se Krymské války
Dětství, Chlapectví a jinošství
Sevastopolské povídky
 • inspirované válkou na Krymu - proti Turkům, Britům, Francouzům
 • dívá se na válku z pohledu prostého vojáka
 • zobrazování osudů prostých vojáků ve válce
Vojna a mír
 • obrovské dílo
 • velmi rozsáhlá, 4 díly, epopej
 • Napoleonská vojska do Ruska - skutečné postavy: Napoleon, Car Alexandr, apod.
 • hrdinský zápas Rusů proti Francouzským vojskům
Anna Kareninová
 • žena provdaná za starého muže, zamiluje se do muže jiného
 • vše končí tragicky
 • označován jako psychologický román

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

 • vzor pro autory ve 20. století
 • psychologická literatura
 • pocházel ze šlechtické rodiny
 • účastnil se povstání - odsouzen na smrt - na popravišti mu byla dána milost
 • byl uznávaným autorem
Zápisky z mrtvého domu
Zločin a trest
 • Rodion Raskolnikov
 • příběh studenta, který patří do vrstvy chudých
 • vidí poměry, jak lidé žijí ve městech, chudoba, špína
 • snaží se vzít spravedlnost do svých rukou - zabije lichvářku
 • chápe to tak, že udělal tímto trestným činem dobře - ti kteří dlužili peníze neměli dluhy
Idiot
 • mladý kníže, který chce pomáhat okolí
 • okolí ho nechápe a vysmívá se mu, považují ho za snílka/idiota
 • kníže Myškin se nakonec psychicky zhroutí
Bratři Karamazovi
 • román
 • typ psychologické studie
 • román sociálně a filozoficky zaměřený
 • rodina Karamazových - hlavní hrdina je otec a jeho tři synové
 • námětem je otcovražda - viníkem je jeden ze synů
 • viny tresty jeho synů

Polský realismus

==== Henryk Sienkiewicz

 • 1346-1916
 • autoři žili většinou v cizině
 • považován za nejslavnějšího polského autora
 • dostal Nobelovu cenu za literaturu
 • psal historické romány - snažil se zvednout sebevědomí poláků
Ohněm a mečem
 • trilogie líčící boje poláků proti ukrajinským kozákům
 • oslava rytířství, odvahy, věrnosti, vlastenectví
Quo Vadis
 • pronásledování křesťanů
 • trable křesťanů
 • dnes velmi čtené
 • za vlády císaře Nerona
 • zapálení Říma - udělal to Neron a obvinil křesťany, aby měl záminku k pronásledování křesťanů
 • bohatý Patricius a křesťanka - milostný příběh
Křižáci
 • líčí boje bezy polskými vojáky a německými rytíři
 • Němci konečně poraženi - poláci vítězí
 • zasahuje do 15. století
Pouští a pralesem
 • dobrodružný cestopis pro mládež

Naturalismus ve světové literatuře

 • odvozeno od slova přírodní - souvisí s přírodou
 • vzniká a rozvíjí se společně s pozitivismem
 • pozitivismus - z oblasti filosofie - jakým způsobem poznáváme svět - opírá se o vědu
 • objevena lidská dědičnost - člověk je ovlivněný tím, co si přináší po svých předcích
 • naturalismus je určitá forma realismu
 • snaha o detailní zobrazení skutečnosti - nejde o povrchní popis
 • zobrazují člověka determinovaného (něčím podmíněný, závislý na něčem) přírodou, dobou ve které žije, společenským prostředím, rasou, dědičností
 • autoři zobrazují člověka, který se řídí vášněmi, emocemi, neurózami, hysterií, pocity
 • snaží se zobrazit normální všední život - zobrazují ho velmi do detailu - i odpudivé stránky
 • hl. postava - člověk pocházející ze střední vrstvy, nebo člověk z lidu - úplně na spodku společnosti
 • člověk často zobrazovaný jako zlý tvor - páchá zlo a nemůže se z toho vymanit - spíše pozdější naturalismus
 • zdůraznění násilí, krutosti, zlost, smrt, nemoci
 • naturalismus se moc často nezobrazuje

Émile Zola

 • 1840-1902
 • zakladatel naturalismu
 • teoretik naturalismu
 • vydal odbornou esej, která objasňovala principy naturalismu

Experimentální román

Tereza Raquinová

cyklus Rougon-Macquartové

 • zobrazování osudů těchto dvou rodů
 • Rugoni - politici, vzdělanci
 • Macquartové - řemeslníci, obchodníci
 • jakou roli hraje prostředí ve kterém žijí
 • zobrazuje různé postavy z těchto rodů, které jsou postaveny v různých společenských vrstvách

Guy de Maupassant

 • jeho naturalismus je formou spíše živelného naturalismu
 • psychologická díla
 • některá díla by se dala zařadit do hrůzostrašné literatury - Ruka z kůže staženého ¨
 • erotické povídky - Yvette

Miláček

Silná jako smrt

 • typ milostného románu
 • Maupa popisuje lásku starého malíře k dceři své milenky
 • láska starého malíře je silná jako smrt
 • později volí raději smrt, než aby se dopustil něčeho, čeho by neměl

Henry Becque

 • 1837-1899
 • představitel realistického dramatu
 • často zařazovaný do naturalismu
 • zobrazuje svět krutý a nelítostný

Krkavci

 • zobrazování společnosti, kde je vše určované penězi
 • rodina náhle zemřelého průmyslníka
 • jeho společník okrade a zničí všechny pozůstalé
 • vezme si dceru průmyslníka - ona alespoň z části ochrání svoji rodinu

Pařížanka

 • zobrazení milostného dramatu
 • tři hlavní role: manžel, manželka a milenec
 • místo toho aby manžel žárlil na svojí ženu, tak milenec žárlí na jeho ženu, protože žena má ještě jiného milence
 • manžel je v klidu, protože si buduje kariéru
 • dílo je zobrazením dřívějšího měšťanství

George Moore

 • 1852-1933
 • seznámil se s dílem Emila Zoly
 • zobrazuje lidské vášně a krutosti
 • díla se odehrávají v Anglickém průmyslovém městě Hanley - v té době považované za nejošklivější město
 • pro Moora to bylo inspirací

Komediantova žena

 • žena utíká manželovi
 • odchází, protože jí manžel nedává žádný prostor
 • touží vyniknout, to se jí chvíli podaří - krátkodobý úspěch na jevišti
 • později propadne alkoholu a propije se k smrti