11. Realismus a naturalismus ve světové literatuře

Z Studijní materiály
Přejít na: navigace, hledání

Realismus ve světové literatuře

Charakteristika realismu

 • realismus je umělecký směr, který si zakládá na skutečném a reálném zobrazení
 • realis - skutečný
 • pravdivé zobrazení světa (nejde o vymýšlení)
 • objevil se v polovině 19. století
 • na začátku odpůrci realismu - autoři píšící touto metodou zobrazují všední banální skutečnost (nezajímavé a nečtivé)
 • využívají metodu typizace - autor si vybral typ člověka a na něm charakterizoval celou skupinu
 • hrdinovy vlastnosti se postupem času vyvíjí, v průběhu románu se zdokonaluje a přizpůsobuje se společnosti
 • psáno většinou v er formě, autor se děje neúčastní, není součástí děje, snaží se být objektivní
 • forma kritického realismu - nejde jen o zobrazení reality, ale je tu snaha kriticky zhodnotit společnost
 • hrdinové se pohybují ve svém vlastním prostředí
 • jazyková oblast - hovorová řeč, nářečí, archaismy

Francouzský realismus

Honoré de Balzac

 • studoval právo
 • ze začátku byl romantik
 • založil si nakladatelství, které se později dostalo do dluhů
 • později se svojí tvorbou snažil zaplatit dluhy
 • přepracovaností zemřel
Šuani
 • velká francouzská revoluce
 • snažil se vykreslit společenské vrstvy a lidi v nich
 • obrovský románový cyklus lidská komedie
Otec Goriot
 • otec veškerý svůj majetek rozdal svým dcerám a očekával že se o něho dcery postarají
 • dcery ho nakonec opustí
 • původcem problému je on sám, protože svým dcerám dával vše co chtěli
Ztracené iluze
 • román pojednávající o nadějném básníkovi Lucienovi
 • stane se z něho novinář
 • postupně se z něho stane bezcharakterní novinář, který jde jenom za slávou a penězi
 • je schopný ubližovat lidem
Lesk a bída kurtizán
 • téma vysoké a nízké společnosti
 • boháči utrácí své peníze za prostitutky
Plukovník Chabert
 • příběh plukovníka, který je ve válce těžce raněn
 • ostatní si myslí že je mrtev, tak ho pohřbí
 • on se z hrobu dostane a pak mu nikdo nevěří že je to on, protože si všichni myslí že je mrtev
 • zapře ho i jeho žena
Evženie Graudetová
 • příběh lichváře se jménem Graudet
 • jde mu jen o peníze a majetek a podřizuje tomu celý svůj život
 • pozemky, za koho provdá svoji dceru, co bude nejvýhodnější
 • celý život se točí jen okolo majetku a peněz
 • podobné jako Lakomec

Gustav Flaubert

 • 1821-1880
 • autor francouzského realismu
 • říkalo se mu mistr zobrazování vášní a vztahů mezi lidmi
 • zobrazování nešťastných lásek
 • jeho hrdinkami jsou hlavně ženy
 • jeho romány jsou složitější, propracovanější, spletité epizody
Paní Bovaryová
 • poblázní ji romány o láskách a vášních
 • pokusí se o něco, ale nakonec vše končí tragicky
 • bovarismus - útěk od skutečnosti k iluzím
 • ona se zadluží, její muž o tom neví - když se to má provalit tak se ona zabije
Salambo
 • historický román
 • starověké Kartágo
Vitová výchova
 • o ztrátě iluzí mužského hrdiny
 • romantik Moreav - chce se stát spisovatelem, skladatelem, malířem, vědcem, politikem, ale nemá vytrvalost
 • láska k paní Arnouxové - končí začarováním
 • Deslauriers - myslí na svůj prospěch
 • rozpor mezi plány a skutečností, vede ke ztroskotání

Anglický realismus

Charles Dickens

 • vynikal velkou představivostí
 • neměl hezké dětství - zadlužená rodina - dostala se do vězení pro dlužníky
 • on sehnal práci a díky tomu se dostali ven
 • náměty na jeho knihy
 • poznal dno společnosti
Oliver Twist
 • román
 • příběh sirotka pohybujícího se na dně společnosti
 • život očima dítěte
 • chvíle radosti i starosti
 • příběh drobného zlodějíčka, chvíli má peníze, chvíli je skoro ve vězení
 • díla končí happyendem
 • zachráněn bohatým měšťanem, který ho vychová
 • přináší do realismu humor, který přechází v ironii, nebo satiru
 • psal vážná díla v duchu zásad realismu
 • dokonalé vykreslování prostředí
 • závěry děl jsou nepravděpodobné - happyend - z reality uteče do fikce
 • jeho realismus se někdy označuje jako romantizující realismus
David Copperfield
 • velmi známé dílo
 • zobrazení života a dobrodružství chlapce
 • prochází rodinami, které se o něho starají
 • vystuduje práva, ožení se
 • stane se z něho úspěšný spisovatel
 • následně mu umírá žena
 • zobrazení života chlapce až do dospělosti
 • je psané v ich formě
 • autobiografické prvky
 • zajímavé dějové zápletky
 • radosti, strasti a hrůzy
 • nakonec David prožívá štěstí života
Ponurý dům
 • román
 • kritika tehdejšího anglického soudního systému
Malá Dorritka
 • podobné Oliveru Twistovi, nebo Davidu Cooperfieldovi
 • dědický spor - dostane dívku do vězení pro dlužníky
Kronika Pickwickova klubu
 • je dílo úplně jiné než ostatní
 • dílo pojednává o humorných příhodách, které zažívají členové klubu
 • baví se na různých akcích
 • příběh vytváří idylický obraz staré Anglie
 • jsou to dobří lidé - jediná slabost je, že si myslí, že jsou sami významní a důležití
 • žádná hluboká psychologie postav, jde o příběhy, ne o postavy

William Makepeace Thackeray

 • 1811 - 1863
 • pohyboval se ve střední vrstvě anglické společnosti
 • neměl to jednoduché - zemřel mu otec, matka se znovu provdala, vychovával ho otčím
 • byl kritickým realistou - humorný realismus
 • nebyl tak emotivní
 • proslavil se knihou: Kniha o snobech
 • žil ve stínu Charlese Dickense
 • psal pravý, skutečný realismus
Kniha o snobech
 • přináší pojem snob
 • kritizuje některé anglické vrstvy
 • vytváří typy snobů - univerzitní, literární, vojenští, lordi - snobové
 • vytváří paralelu mezi lordy a lotry
Trh (jarmark) marnosti
 • společenskokritický román
 • zobrazuje osudy dvou žen a jejich nešťastných lásek
Newcomové
 • rodinná kronika
 • boření představ o idylickém a počestném životě anglických boháčů

Ruský realismus

Ivan Sergejevič Turgeněv

 • 1818 - 1883
 • typické bylo zobrazovat Ruský venkov
 • jeho romány jsou zobrazením krásy, jiné jsou psychologické
 • některé se zabývají ruskou inteligencí
Lovcovy zápisky
 • soubor povídek o přírodě, venkově středního Ruska
 • lovecké toulky, lovec je vypravěčem
 • velmi kritické dílo, ruský nevolnický systém
Rudin
 • 2 typy člověka
  • hamletovský typ - je velmi vzdělaný, má řadu nápadů, ale je to skeptik, takže nedokáže nic
  • don-kychotský typ - jsou to lidé zbyteční snaží se o uskupení nápadů, ale nedaří se jim to

Ivan Gončarov

Oblomov
 • představa typu marného člověka, nemá žádnou vůli, nechce se mu na ničem podílet
 • člověk pasivně čeká na to, co se stane, má řadu snů, ale nic z toho neuskuteční

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • patří k největším postavám světové literatury
 • studoval práva, vojenské služby na Kavkaze - účastnil se Krymské války
Dětství, Chlapectví a jinošství
Sevastopolské povídky
 • inspirované válkou na Krymu - proti Turkům, Britům, Francouzům
 • dívá se na válku z pohledu prostého vojáka
 • zobrazování osudů prostých vojáků ve válce
Vojna a mír
 • obrovské dílo
 • velmi rozsáhlá, 4 díly, epopej
 • Napoleonská vojska do Ruska - skutečné postavy: Napoleon, Car Alexandr, apod.
 • hrdinský zápas Rusů proti Francouzským vojskům
Anna Kareninová
 • žena provdaná za starého muže, zamiluje se do muže jiného
 • vše končí tragicky
 • označován jako psychologický román