12. Česká literatura 2. pol. 19. stol.

Z Studijní materiály
Verze z 11. 12. 2018, 10:24, kterou vytvořil Dominik Urban (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Česká literatura

Karel Havlíček Borovský

 • 1821-1856
 • průkopník realismu u nás
 • považován za zakladatele politického novinářství
 • průkopníkem novodobé politické satiry
 • v roce 1842 odcestoval do Ruska - byl doporučen jako vychovatel
 • hodně cestoval
 • 1844 - vrací se domů a stává se jedním z prvních kritiku Ruska
 • psal epigramy - velmi krátká satirická kritická báseň, vyjadřující vtipně nějakou vážnou myšlenku (dvojverší/čtyřverší), na začátku nějaká myšlenka, nějaké navození a v druhé části to očekávání není naplněno, je zklamáno - v tom je ta pointa - vše vyzní jinak, než očekáváme, cílem epigramů je vtipně na něco zaútočit
 • pracoval v pražských novinách jako redaktor
 • stál na pozicích austroslavistů - aby české země měli větší svobodu v rámci Rakouska-Uherska
 • založil si vlastní noviny, které byly následně zrušené kvůli cenzuře
 • začal mít řadu problémů, protože byl kritikem
 • v roce 1851 byl zatčen a odvezen do Brixeu - zde strávil 3 roku a vznikly zde nejznámější díla - 3 satirické skladby

Obrazy z Rus

 • soubor 5 cestopisných próz
 • otiskováno v časopisech
 • cyklus, ve kterém jsou patrné realistické prvky
 • kritický pohled na ruský carismus, ruskou šlechtu

Epigramy

 • rozčleněno do 5 částí (podle toho, na koho, nebo na co Karel Havlíček Borovský útočí - proti církvi, králi, vlasti, múzám, umění a světu
 • jeho první obsáhlejší dílo

Tyrolské elegie

 • vzniklo v Brixeu - satirická skladba
 • elegie - žalozpěv

Božena Němcová