Globalistika

Z Studijní materiály
Přejít na: navigace, hledání

Globalistika

 • zabývá se globálními problémy lidstva ohrožujícími civilizaci
 • různé pohledy - filosofické, ekonomické, politické, kulturní, zdravotní
 • řada problémů je provázána

Globální problémy

Válečný problém

 • typ problému, který dnes může ohrožovat existenci lidské civilizace
 • souvisí s existencí lidstva jako takového
 • historie
  • 2. světová válka - rozdělení světa na východ a západ (komunistické a kapitalistické) - studená válka
  • supervelmoc - SSSR (Varšavská smlouva) vs USA (NATO) - závody ve zbrojení - snahou bylo vyčerpat ekonomicky protivníka
  • SDI - strategická obranná iniciativa - orbitální komplex s jadernými a laserovými děly
  • Rusko investovalo kvantum peněz do jaderných ponorek
  • vyčerpání SSSR, rozpad komunismu
  • Rusko ustoupilo z pozice supervelmoce

Vojenské rozdělení světa

Supervelmoc
 • nejvyšší postavení (USA) - aspiranti (kdo má k tomu blízko) - Čína, Indie, EU, Rusko
  • celosvětové zájmy - země má zájmy v celém světě
  • vojenské základny v různých zemích světa - mít ve světě rozmístěné vojáky a vojenské základny
  • velká ekonomická síla
  • kosmický program - satelity, výzvědná síť
  • jaderné zbraně - nejničivější vyrobené zbraně odradit jakéhokoli nepřítele
  • spojenci
Rusko
 • bylo supervelmocí, ustoupilo
  • celosvětové zájmy - nedostatek financí
  • vojenské základny - v Sírii, Kazachstánu, nikde jinde moc ne
  • ekonomická síla - roste a padá s ropou a zemním plynem
 • s Ruskem se musí počítat, i když nedosahují síly USA
Čína
 • s Čínou se musí počítat - Čínští vojáci se objevují i mimo Čínu
 • chybí celosvětové zájmy
 • vyspělá ekonomika
 • supermoderní města, vysoká životní úroveň - východní pobřeží
 • směrem na západ - obrovské problémy, nevyspělé, chudé území
 • Čína je obrovský experiment - nikdo nevěřil že může fungovat - komunistický režim a kapitalistická ekonomika
EU
 • ekonomický obrat, ale vojenský trpaslík
 • ekonomicky velmi významná
 • vojensky velmi nevýznamná
 • není schopná použít někde vojenskou sílu - někde, kde se tvrdě válčí
 • obrovský vojenský problém, pacifistická politika
 • mohla by mít ambice, ale v praxi to nefunguje
Velmoc
 • silné státy, které mají vliv na světovou, nebo regionální politiku
 • rasy: velké území, velký počet obyvatel, vojenská a ekonomická síla
 • v Evropě: VB, Německo, Francie
 • v Asii: Rusko, Čína, Japonsko, Indie, Izrael
 • v Americe: Brazílie, Argentina
 • v Africe: Egypt, JAR
 • usilují o udržení vlastní nezávislosti

Jaderné zbraně

 • zbraně hromadného ničení
 • bakteriologické, chemické, jaderné
 • jaderné zbraně - atomové, termonukleární, vodíkové, plutoniové, neutronové
 • účinky jaderných zbraní:
  • světelné a tepelné záření -> objeví se atomové slunce a zároveň to bude to poslední co uvidíme
  • tepelné záření (v epicentru všechno shoří - takový žár, že se všechno vypaří)
  • tlaková vlna (v oblasti epicentra zničí všechno)
  • radiace (to co přežije, začne umírat na nemoc z ozáření)
  • seismická vlna (obrovská vlna)
  • elektromagnetický pulz (všechno elektro vyhoří - letadla, apod.)
  • radioaktivní spad (prach padá na zem)
Důsledky jaderné války
 • jaderná zima, zničení života, planety - lidstvo nebude schopné pěstovat potraviny, bude prach - infračervené záření nebude moci projít na zem
 • testování jaderných zbraní je dnes zakázané - dříve střelnice a testování jaderných zbraní

Role USA a současný svět

 • USA - jediná aglomerace - světový policajt - víc bezpečný svět, urovnávání konfliktů, jsou v čele NATO, OSN
 • za válečnými konflikty jsou často peníze - i USA to někdy dělá kvůli penězům - nejsou úplně tak svatí
 • díky nim je svět bezpečnější
 • mají nejmodernější armádu, nové technologie, největší údernou sílu
 • USA - terč č.1 pro řadu zemí, zejména islámských -> protiraketový deštník

Závěr

 • budoucnost USA - udrží si své postavení X úpadek jejich role (vojenský sektor - nejmodernější technologie, špičkoví vědci, nové zbraně - tajné)