Měkkýši: Porovnání verzí

Z Studijní materiály
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádek 104: Řádek 104:
 
==== Šišán ====
 
==== Šišán ====
 
* největší mořský plž
 
* největší mořský plž
 +
 +
== Mlži ==
 +
* jejich tělo je chráněno 2 vápenatými lasturami
 +
* jsou spojené a otevírají se pomocí svalů
 +
* na vnitřní straně se nachází perleťová vrstva
 +
* nemají hlavu
 +
* pohybují se pomocí svalnaté nohy
 +
* dýchají žábrami
 +
 +
=== Škeble rybničná ===
 +
* měří až 22 cm
 +
* ve stojatých bahnitých vodách (rybníky, slepá ramena řek)
 +
* stavba těla
 +
** svalnatá noha
 +
** plášťová dutina
 +
** dýchací soustava - žábry
 +
** otevřená cévní soustava
 +
** potrava získávaná filtrací vody
 +
** provazcovitá nervová soustava
 +
** nemá hlavu
 +
* jsou odděleného pohlaví
 +
* z oplozených vajíček se líhnou larvy s malou ozubenou skořápkou
 +
* glochidie - u nás
 +
* český zástupce
 +
 +
=== Perlorodka říční ===
 +
* cizí tělísko mezi pláštěm obalí a vznikne perla
 +
* chráněná zákonem
 +
* český zástupce
 +
 +
=== Velevrub malířský ===
 +
* žije v řekách
 +
* má zámek - lastury drží u sebe
 +
* český zástupce
 +
* je chráněný
 +
 +
=== Srdcovka jedlá ===
 +
* má proužky
 +
 +
=== Slávka jedlá ===
 +
* žije při pobřeží připevněná na lana člunů, jachet
 +
* v gastronomii - těstoviny, pizza
 +
 +
=== Ústřice jedlá ===
 +
* jednu schránku má větší a druhou malou
 +
 +
=== Hřebenatka ===
 +
* ve znaku Shell
 +
* má tvar hřebínku
 +
 +
=== Zéva obrovská ===
 +
* dvě obrovské části
 +
 +
=== Perlotvorka mořská ===
 +
* může být až 1 metr velká v průměru
 +
 +
== Hlavonožci ==
 +
* jsou nejdokonalejší
 +
* mají oko, kterým vidí i obraz
 +
* žijí pouze v mořích
 +
* dýchají žábrami
 +
* noha funguje jako zásobník vody, kterou pak vypouští a tím se pohybují směrem dozadu
 +
* schránku obvykle nemají
 +
* dravý způsob života, polykají kořist
 +
* většinou gonochoristé - oddělené pohlaví
 +
 +
=== Chobotnice pobřežní ===
 +
* teplá moře
 +
* 8 stejně dlouhých chapadel
 +
* na každém rameni 2 řady přísavek
 +
 +
=== Sépie obecná ===
 +
* má podlouhlé tělo
 +
* má krátké a dlouhé ramena, 8:2
 +
* má dokonalé komorové oko
 +
* 30 cm velká
 +
* žije v teplých mořích
 +
 +
=== Loděnka hlubinná ===
 +
* kriticky ohrožený organismus
 +
* živoucí zkamenělina
 +
* má schránku a žije v hlubinách Tichého oceánu
 +
 +
=== Krakatice obrovská ===
 +
* až 20 metrů
 +
* je tvarem podobná sépii
 +
* žerou je vorvani - nemohou toho sežrat moc
 +
 +
=== Oliheň karibská ===
 +
 +
=== Argonaut ===

Aktuální verze z 1. 11. 2018, 10:20

Měkkýši

 • obývají vodní prostředí, moře oceány
 • druhý nejpočetnější kmen po bezobratlých
 • jsou maličcí, ale i 10 metrů dlouzí (krakatice)
 • dvoustranná tělní souměrnost
 • tělo nečlánkované
 • tělní dutina = coelom
 • stavba těla:
  • hlava - smyslové centrum (oči)
  • svalnatá noha - pohyb
  • útrobní vak - obsahuje orgány
  • plášť - překrývá celé tělo
  • plášťová dutina - mezi pláštěm a tělem
 • skořápka - 3 vrstvy
  • periostrakum - vnější, tenká vrstva
  • ostrakum - pevná vrstva - CaCO3
  • hypostrakum - perleť
 • schránka
  • ulita - plži
  • lastura - mlži
 • schránka je trvalá, roste s živočichy
 • schránka je vnější kostra živočicha

Trávící soustava

 • ústní otvor - jazyková páska radula (struhadlo) - slinné žlázy
 • hltan
 • jícen
 • žaludek
 • tenké střevo
 • konečník + řitní otvor

Dýchací soustava

 • žábry
 • plicní vak

Cévní soustava

 • 1 komora a několik síní
 • cévy
 • krevní rozlitiny

Vylučovací soustava

 • metanefridie - párové
 • obrvená nálevka + obvodový kanálek - ústí do plášťové dutiny

Nervová soustava

 • gangliová - splynutí nervových buněk
 • dokonalejší soustava než organismy z nich vyvinuté
 • mozkový pár - splýváním buněk
 • nožní pár

Smyslová soustava

 • párové oči - dvě
 • statocysty - rovnováha - v přední části nohy
 • hmat - tykadla, pakožka nohy

Rozmnožování

 • mají oddělené pohlaví
 • pohlavní rozmnožování - vnitřní oplození
 • výměna pohlavních buněk
 • pohlavní rozmnožování spermie a vajíčka
 • vajíčka schovávají do teplých jamek - jsou bílá (korálky)
 • z oplozeného vajíčka se po chvíli vyklube malý šneček

Význam měkkýšů

 • potrava jiných živočichů
 • mezihostitelé
 • škůdci - dřeva a rostliny
 • perleťová vrstva - ozdobné perly

Plži

 • vlhko, stín
 • uhličitanová schránka - ulita
 • na zimu - vápenaté víčko

Páskovka keřová

 • pozná se podle toho, že nemá hnědý pruh za hlavou

Páskovka hajní

 • pozná se od páskovky keřové tak že má hned za krkem hnědý pásek

Plzák lesní

 • vlhká místa
 • mají dýchací otvor vepředu

Plovatka bahení

 • nasazuje se do akvárií
 • špičatá ulita

Okružák ploský

 • žije ve vodě, dýchá žábrami

Bahenka živorodá

 • ulita podobná hlemýždi

Křídlatec

 • mořský plž

Zavinutec tygrovaný

 • mořský plž

Homolice

 • mořský plž

Šišán

 • největší mořský plž

Mlži

 • jejich tělo je chráněno 2 vápenatými lasturami
 • jsou spojené a otevírají se pomocí svalů
 • na vnitřní straně se nachází perleťová vrstva
 • nemají hlavu
 • pohybují se pomocí svalnaté nohy
 • dýchají žábrami

Škeble rybničná

 • měří až 22 cm
 • ve stojatých bahnitých vodách (rybníky, slepá ramena řek)
 • stavba těla
  • svalnatá noha
  • plášťová dutina
  • dýchací soustava - žábry
  • otevřená cévní soustava
  • potrava získávaná filtrací vody
  • provazcovitá nervová soustava
  • nemá hlavu
 • jsou odděleného pohlaví
 • z oplozených vajíček se líhnou larvy s malou ozubenou skořápkou
 • glochidie - u nás
 • český zástupce

Perlorodka říční

 • cizí tělísko mezi pláštěm obalí a vznikne perla
 • chráněná zákonem
 • český zástupce

Velevrub malířský

 • žije v řekách
 • má zámek - lastury drží u sebe
 • český zástupce
 • je chráněný

Srdcovka jedlá

 • má proužky

Slávka jedlá

 • žije při pobřeží připevněná na lana člunů, jachet
 • v gastronomii - těstoviny, pizza

Ústřice jedlá

 • jednu schránku má větší a druhou malou

Hřebenatka

 • ve znaku Shell
 • má tvar hřebínku

Zéva obrovská

 • dvě obrovské části

Perlotvorka mořská

 • může být až 1 metr velká v průměru

Hlavonožci

 • jsou nejdokonalejší
 • mají oko, kterým vidí i obraz
 • žijí pouze v mořích
 • dýchají žábrami
 • noha funguje jako zásobník vody, kterou pak vypouští a tím se pohybují směrem dozadu
 • schránku obvykle nemají
 • dravý způsob života, polykají kořist
 • většinou gonochoristé - oddělené pohlaví

Chobotnice pobřežní

 • teplá moře
 • 8 stejně dlouhých chapadel
 • na každém rameni 2 řady přísavek

Sépie obecná

 • má podlouhlé tělo
 • má krátké a dlouhé ramena, 8:2
 • má dokonalé komorové oko
 • 30 cm velká
 • žije v teplých mořích

Loděnka hlubinná

 • kriticky ohrožený organismus
 • živoucí zkamenělina
 • má schránku a žije v hlubinách Tichého oceánu

Krakatice obrovská

 • až 20 metrů
 • je tvarem podobná sépii
 • žerou je vorvani - nemohou toho sežrat moc

Oliheň karibská

Argonaut